ТІС Еко Опис проекту

ОПИТУВАННЯ

Ви вважаєте, що проекти дегазації полігонів ТПВ повинні фінансуватися за рахунок:
 
Опис проекту

Мета проекту – збір біогазу з полігонів ТПВ м. Маріуполя та використання його в енергетичих цілях.

Для збору біогазу на двох полігонах м. Маріуполь (в Приморському та Орджонікідзевському районах) планується спорудити системи дегазації, кожна з яких буде включати свердловини, що покривають всю поверхню звалища, із зонами впливу, радіус яких визначається особливостями полігону; систему трубопроводів, що з’єднують свердловини із газозбиральними пунктами, насосну установку, що здійснює відкачування біогазу зі свердловин, факел, що забезпечуює перманентне спалювання надлишків біогазу.

Отриманий біогаз буде утилізуватися когенераційними установками електричною потужністю 200 кВт (полігон №1) та 800 кВт (полігон №2). Вироблена електрична енергія буде реалізовуватись через розподільчу мережу за «зеленим» тарифом и частково використовуватись на потреби самої системи дегазації, теплоенергія – передаватись навколишнім підприємствам.

Для моніторингу кількості біогазу, що утилізується, та розрахунку кількості отриманих ОСВ на полігонах передбачається встановити системи моніторингу, відповідні українським та європейським вимогам і стандартам в метрології.

Етапи реалізації проекту

Для кожного з полігонів реалізацію проекту розділено на два етапи:

1 етап   – 2009-2011 рр. (Приморський полігон)

– 2012 г. (Орджонікідзевський полігон):

– передпроектні дослідження;

– оцінка потенційного збору біогазу;

– разробка та узгодження проекту збору та утилізації біогазу з полігону ТПВ;

– будівництво системи збору біогазу;

– установка компресорної станції для відкачування біогазу та  факелу для його спалювання;

– пробний період експлуатації системи зі спалюванням отриманого газу на факелі;

– збирання даних про кількість та якість біогазу, що добувається;

– укриття схилів полігону для зниження рівня викидів біогазу до атмосфери та збільшення ефективності збору;

– моніторинг зміни об’ємів видобутку біогазу за рахунок укриття схилів полігону, визначення ефективності укриття;

– визначення необхідної потужності та типу когенераційних установок, закупівля когенераційних установок.

2 етап  – 2011-2025 рр. (Приморський полігон)

– 2013-2025 рр. (Орджонікідзевський полигон):

– установка когенераторів;

– виробництво електро- та теплоенергії.

Технічні показники проекту

- кількість свердловин на кожному полігоні до 50;

- загальна довжина систем трубопроводів на кожному полігоні  до 10 км;

- кількість біогазу що видобувається – в середньому 830 м3/годину або 6,4 млн. м3/рік. Потенціал збору біогазу під час  реалізації проекту дорівнює 77,0 млн. м3 біогазу (з двох звалищ) або  від 25 до 40 млн. м3 метану;

- середня кількість виробленої електроенергії – близько 1,0 МВт/годину або 7,6 ГВт∙год/рік;

- середня кількість отримуваного тепла – 1,2 МВт/годину, 9,2 ГВт∙год/рік;

- середня кількість ОСВ –  близько  30  тис. т СО2 екв/рік;

- доцільний термін експлуатації системи дегазації та когенераційних установок – не менше 12 років.

Реалізація проекту дозволить:

- значно підвищити рівень безпеки полігонів за рахунок запобігання виникненню пожеж, викликаних самозайманнями в товщі відходів;

- скоротити кількість небезпечних токсичних (в тому числі канцерогенних) органічних сполук (ароматичних вуглеводнів, формальдегіду, діоксинів та ін.), що попадають до атмосфери з поверхні полігонів;

- знизити викиди парникових газів у кількості, еквівалентній в середньому 30 тис. т. вуглекислого газу на рік, за рахунок запобігання викидам метану з поверхні полігонів до атмосферного повітря;

- скоротити викиди парникових газів за рахунок використання біогазу замість природного газу для виробництва електроенергії;

- знизити викиди органічних сполук, що мають неприємний запах, з поверхні полігонів завдяки їх технологічній рекультивації;

- зменшити кількість та токсичність  фільтрату, що утворюється, за допомогою укриття полігонів водонепроникним матеріалом та запобігання інфільтрації опадів у товщу відходів.

- покращити в цілому екологічну ситуацію навколо полігонів;

- економити в середньому 3,0 млн. м3 природного газу на рік за рахунок утилізації біогазу, що добувається.
 
ТИС Эко, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting